MUDr. Marta Uhrinová

  • pediater
  • NZZ Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Fabriciová

pediater
I. detská klinika DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Zora Klepochová

pediater
Poliklinika Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Selková

pediater
I. Detská klinika LFUK a DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Vlčeková

pediater
FNsP - KIGM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny