MUDr. Marta Tkáčová

Najbližší lekár

0.02 km

MUDr. Mária Vojtášová

praktický lekár pre deti a dorast
MCC Services, s.r.o. Moyzesova 1442, 022 01 Čadca

0.33 km

MUDr. Katarína Michnicová

praktický lekár pre deti a dorast
NsP - detské odd. Palárikova 2311, 022 16 Čadca

1.25 km

MUDr. Jana Bartošová

praktický lekár pre deti a dorast
Palárikova 2311, 02201 Čadca

24.43 km

MUDr. Yvetta Kurimská

praktický lekár pre deti a dorast
Dorastová amb. Žilinskej univerzity Vysokoškolákov 22, 011 33 Žilina

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 14:00
Utorok: 07:30 - 13:00
Streda: 07:30 - 14:00
Štvrtok: 07:30 - 13:00
Piatok: 07:30 - 13:00