MUDr. Marta Škultétyová

  • onkológ
  • Onkologický ústav svätej Alžbety Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Veronika Ballová

onkológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Emília Kaiserová

onkológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Marcela Licková

onkológ
OÚSA s.r.o. Heydukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Alojz Vahančík

onkológ
I. interná klinika FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny