MUDr. Marta Škultétyová

  • onkológ
  • Onkologický ústav svätej Alžbety Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Lýdia Heľpianska

onkológ
Onkologická klinika LF UK Heydukova 10, 812 50 Bratislava

0 km

MUDr. Miriam Ladická

onkológ
NOÚ - interné odd. Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Soňa Ohrablová

onkológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Miriam Porubská

onkológ
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny