MUDr. Marta Samuelčíková

  • Anesteziológ
  • Námestie L. Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica
  • 484413688

Najbližší lekár

0.04 km

MUDr. Tomáš Bílik

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.04 km

MUDr. Andrea Flašková

Anesteziológ
NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.04 km

MUDr. Tatiana Geistová

Anesteziológ
NsP F.D.Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, 97401 Banská Bystrica

0.04 km

MUDr. Ivan Jób

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00