MUDr. Marta Randíková

  • praktický lekár pre deti a dorast
  • Bohúňova 32, 81104 Bratislava

Najbližší lekár

0.62 km

Doc. MUDr. Jaroslav Kresánek

praktický lekár pre deti a dorast
FNsP ak. L.Dérera - kl. pr. lekár. a soc. Ďumbierska 3, 831 03 Bratislava

0.62 km

MUDr. Dagmar Kollárová

praktický lekár pre deti a dorast
Limbová 1, 83340 Bratislava

0.62 km

MUDr. Táňa Nováková

praktický lekár pre deti a dorast
Limbova 1, 83340 Bratislava

0.72 km

MUDr. Monika Antošová

praktický lekár pre deti a dorast
Stromová 38, 83101 Bratislava

Ordinačné hodiny