MUDr. Marta Jančiová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • ORL odd. NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Elena Bálintová

prakt. lekár pre dosp.
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Karol Dókuš

prakt. lekár pre dosp.
NsP F. D. Roosevelta nám. gen. Svobodu 1, 978 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Zuzana Mesárošová

prakt. lekár pre dosp.
NsP F. D. R. - foniatrické odd. Nám. L. Svobodu 1, 974 00 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Mária Murajdová

prakt. lekár pre dosp.
Okresná vojenská správa Štefánikovo nábr. 7, 974 35 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny