MUDr. Marta Holčíková

  • prakt. lekár pre dosp.
  • TOP-MED a.s., Domov jesene života Hanulova 7A, 841 01 Bratislava

Najbližší lekár

0.29 km

MUDr. Eva Sabolová

prakt. lekár pre dosp.
Domov dôchodcov "Jeseň života" Hanulova 7/a, 841 02 Bratislava

1.62 km

MUDr. Eva Fandelová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Líščie údolie 57, Poliklinika, 841 04 Bratislava

1.71 km

MUDr. Táňa Kanovská

prakt. lekár pre dosp.
ZS APLPD Saratovská 24, 841 02 Bratislava

1.71 km

MUDr. Eva Žáková

prakt. lekár pre dosp.
Zdravot. stredisko Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ordinačné hodiny