MUDr. Marta Grmanová

  • praktický lekár pre deti a dorast
  • Špitálska 47, 81102 Bratislava
  • 02/52924458

Najbližší lekár

0.63 km

MUDr. Stanislava Miklánková

praktický lekár pre deti a dorast
Neštátna detská amb. Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

0.63 km

MUDr. Eva Strapcová

praktický lekár pre deti a dorast
NEXT s.r.o. - dorastový lekár Vajnorská 40, Poliklinika, 832 63 Bratislava

0.63 km

Doc. MUDr. Jaroslava Strnová

praktický lekár pre deti a dorast
Slov. postgrad. akad. medicíny Limbová 12, 833 03 Bratislava

0.63 km

MUDr. Lýdia Zbončáková

praktický lekár pre deti a dorast
FN - odd. pre cudzokrajné choroby Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 14:00 - 18:00
Štvrtok: 11:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 12:00