MUDr. Marta Grmanová

  • pediater
  • Nešt. amb. pre deti a dorast Špitálska 47, 811 08 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Helena Laurincová

pediater
NZZ - PLPDD Špitálska 47, 811 08 Bratislava

0.16 km

MUDr. Monika Gromová

pediater
LF UK Špitálska, 811 08 Bratislava

0.63 km

Mgr. MUDr. Eva Dická

pediater
FNsP L. Dérera Limbova 1, 833 05 Bratislava

0.63 km

MUDr. Andrea Kántorová

pediater
DFNsP - odd. detskej kardiochirurgie Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny