MUDr. Marta Grmanová

  • pediater
  • Nešt. amb. pre deti a dorast Špitálska 47, 811 08 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Helena Laurincová

pediater
NZZ - PLPDD Špitálska 47, 811 08 Bratislava

0.16 km

MUDr. Monika Gromová

pediater
LF UK Špitálska, 811 08 Bratislava

0.63 km

MUDr. Ivana Boďová

pediater
2. detská klinika LF UK Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.63 km

MUDr. Andrej Čižmár

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny