MUDr. Marta Benedeková

  • pediater
  • 1. detská klinika DFNsP a LF UK Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Mária Chocholová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Karim Dakkak

pediater
OAIM - DKC, DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Kuchyňárová

pediater
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Edita Tikovičová

pediater
LFUK - I. detská kl. Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny