MUDr. Marián Pátek

  • internista
  • NsP - geriatrické odd. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Drahomíra Demešová

internista
NsP - IV. inter. kl. LF UK Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Denisa Prokopičová

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Valkovičová

internista
FNsP - geriatria Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Silvia Wagenhofferová

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda - dialýza Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny