MUDr. Marián Palko

  • ortopédia
  • NZZ - ortopedická amb. Hollého 2, 902 01 Pezinok

Najbližší lekár

15.08 km

MUDr. Peter Juriga

ortopédia
FN A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

15.08 km

MUDr. Peter Urban

ortopédia
FNsP - traumatol. odd. A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

15.23 km

MUDr. Vladimír Med

ortopédia
NZZ - ortoped. amb. Starohájska 2, 917 01 Trnava

15.62 km

MUDr. Rudolf Pardubský

ortopédia
I. ortopedická klinika LFUK a SZU Ružinovská 6, 821 03 Bratislava

Ordinačné hodiny