MUDr. Marián Kozlovský

  • kardiológ
  • SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Elena Bilčíková

kardiológ
SÚSCH Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Robert Hatala

kardiológ
SÚSCCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Kunovský

kardiológ
DFNsP Limbová 1, 830 47 Bratislava

0 km

MUDr. Štefánia Navarčíková

kardiológ
LF UK Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny