MUDr. Marián Karaba

  • chirurg
  • NOÚ - onkochirurgická kl. Klenová 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Rastislav Králik

chirurg
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Merašický

chirurg
NOÚ - chirurg. kl. Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Karen Oganesjan

chirurg
NsP - chirurgické odd. Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Zboja

chirurg
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

Ordinačné hodiny