MUDr. Marián Haramia

  • chirurg
  • NZZ - chirurg. amb. Dukelských hrdinov 34, 901 01 Malacky

Najbližší lekár

0 km

Doc. MUDr. Michal Lesay

chirurg
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 01 Malacky

0.04 km

MUDr. Vladimír Pullmann

chirurg
NsP chir.odd. Duk. Hrdinov 34, 901 01 Malacky

0.7 km

MUDr. Lubor Slavík

chirurg
NZZ - chirurgia Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0.7 km

MUDr. Marek Šipka

chirurg
Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Ordinačné hodiny