MUDr. Marián Dieneš

  • ortopédia
  • NsP - ortopedické odd. nám. Arm. gen. L. Svobodu, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrej Hudec

ortopédia
NsP F. D. Roosevelta - ortoped. odd. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Pavel Janek

ortopédia
NsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ján Kapusta

ortopédia
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Michal Valent

ortopédia
NsP FDR Nám.gen.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny