MUDr. Mária Turňová

  • pediater
  • Amb. pre deti a dorast Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milada Mlčochová

pediater
OZS Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

0.32 km

MUDr. Ľubica Budajová

pediater
NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Lýdia Hunáková

pediater
NZZ Bottova 1, 974 01 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Diana Vološinová

pediater
NsP FDR, infekčné odd. nám. L.Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny