MUDr. Mária Turňová

  • pediater
  • Amb. pre deti a dorast Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milada Mlčochová

pediater
OZS Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

0.32 km

MUDr. Ľubica Budajová

pediater
NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Eva Bubanská

pediater
FNsP F. D. Roosevelta Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Zuzana Michelová

pediater
FNsP F.D.Roosevelta- kl. detí a dorastu Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny