MUDr. Mária Turňová

  • pediater
  • Amb. pre deti a dorast Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milada Mlčochová

pediater
OZS Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

0.32 km

MUDr. Ľubica Budajová

pediater
NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Eva Ravasová

pediater
NsP Roosevelta - detská klinika nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Juraj Zbojan

pediater
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 15 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny