MUDr. Mária Turňová

  • pediater
  • Amb. pre deti a dorast Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Milada Mlčochová

pediater
OZS Spojová 19, 974 04 Banská Bystrica

0.32 km

MUDr. Ľubica Budajová

pediater
NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

0.41 km

Doc. MUDr. Karol Králinský

pediater
NsP FD Roosevelta Nám. Gen. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.41 km

MUDr. Katarína Okáľová

pediater
NsP FDR Nám. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny