MUDr. Mária Trnková

  • endokrinológ
  • Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava
  • 02/57887262

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Andrea Lacková

endokrinológ
Námestie SNP 10, 814 6 Bratislava

0 km

MUDr. Andrea Redhamerová

endokrinológ
SNP 10, 81465 Bratislava

0.21 km

MUDr. Anna Gondová

endokrinológ
1. detská klin., DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

0.21 km

MUDr. Milan Vigaš

endokrinológ
Ústav experimentálnej endkrinol. SAV Vlárska 3, 833 06 Bratislava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 13:30 - 17:30