MUDr. Mária Tóthová

  • prakt. lekár pre dosp.
  • NZZ, PLPD Spojová 25, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.23 km

MUDr. Edita Vlkolinská

prakt. lekár pre dosp.
NZZ - PLPD Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica

0.28 km

MUDr. Ľubica Budajová

prakt. lekár pre dosp.
NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

0.38 km

MUDr. Karol Dókuš

prakt. lekár pre dosp.
NsP F. D. Roosevelta nám. gen. Svobodu 1, 978 17 Banská Bystrica

0.38 km

MUDr. Anna Vallová

prakt. lekár pre dosp.
NsP - F.D.R. Nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny