MUDr. Mária Maximová

  • Anesteziológ
  • DFNsP - DKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Cipková

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Malgorzata Repková

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Hana Uhliariková

Anesteziológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Lýdia Zelinková

Anesteziológ
FNB - pracovisko Ružinov Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny