MUDr. Mária Makovínyiová

  • diabetológ
  • NZZ - diab. a poruchy látk. prem. a výž. Bratská 17, 969 00 Banská Štiavnica

Najbližší lekár

13.42 km

MUDr. Július Korčok

diabetológ
Neštátna Interno-diabetologická amb. Sládkovičova 9, 963 01 Krupina

13.78 km

MUDr. Ľuba Chlupisová

diabetológ
Kozačeka 9282, 96001 Zvolen

13.98 km

MUDr. Juliana Kuricová

diabetológ
NsP Kuzmányho, 960 89 Zvolen

15.64 km

MUDr. Agneša Okkelová

diabetológ
NZZ - diabetologická amb. ul. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany

Ordinačné hodiny