MUDr. Mária Králová

  • psychiatr
  • LF UK Psychiatrická klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Elena Dudláková

psychiatr
NZZ - psychiatria Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Alžbeta Kalmančoková

psychiatr
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Pálešová

psychiatr
FNsP - psychiatria Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Marína Slančíková

psychiatr
FN - psychiatrická kl. Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny