MUDr. Mária Krajčírová

  • gastroenterológ
  • II. detská klinika detskej FN Limbova 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Jozef Bartek

gastroenterológ
PLK Petržalka Šustekova 2, 852 16 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Marián Bátovský

gastroenterológ
FNsP Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Marko Brix

gastroenterológ
ŽNsP Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Adrián Krátky

gastroenterológ
Ústav preventívnej a klinickej medicíny Limbova 14, 833 01 Bratislava

Ordinačné hodiny