MUDr. Mária Ferenczová

  • Anesteziológ
  • FNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Darina Buzássyová

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM Limbova 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Slávka Hanuljaková

Anesteziológ
LF UK FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Juraj Koutun

Anesteziológ
KAIM SPAM vo FN a P L.Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Ollé

Anesteziológ
NÚTaRCH - ARO Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ordinačné hodiny