MUDr. Mária Ferenczová

  • Anesteziológ
  • FNsP Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Alena Chebenová

Anesteziológ
FNsP L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Gašparec

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Tomáš Kán

Anesteziológ
FNsP ak. Dérera KAIM Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Žilinčanová

Anesteziológ
DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny