MUDr. Mária Balejíková

Najbližší lekár

5.32 km

MUDr. Marián Gavalier

otorinolaryngológ (ORL)
LSPP PK Hollého 2, 902 01 Pezinok

11.05 km

MUDr. Martin Heriban

otorinolaryngológ (ORL)
NZZ - ORL amb. Starohájska 2, 917 00 Trnava

11.05 km

MUDr. Andrea Marková

otorinolaryngológ (ORL)
FN - ORL A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

11.05 km

MUDr. Soňa Mudráková

otorinolaryngológ (ORL)
ORL odd. FNsP A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:15 - 13:30
Utorok: 07:15 - 13:30
Streda: 07:15 - 13:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 07:15 - 13:30