MUDr. Marek Šipka

  • chirurg
  • Nemocničná a.s. Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Boris Balko

chirurg
NsP Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0 km

MUDr. Lubor Slavík

chirurg
NZZ - chirurgia Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

0 km

MUDr. Dušan Vician

chirurg
NsP Dukl.hrdinov 34, 901 22 Malacky

0 km

MUDr. Radoslav Zamborský

chirurg
NsP - chirurgia Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Ordinačné hodiny