MUDr. Marek Grančák

  • internista
  • NsP Milosrdní Bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eleonóra Bellová

internista
Poliklinika Tehelná 26, 832 40 Bratislava

0 km

MUDr. Radoslav Greksák

internista
NOÚ - interné odd. B Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Jana Lappyová

internista
FN - I. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Vanda Ušáková

internista
OÚSA - interná klinika Heydukova 10, 812 50 Bratislava

Ordinačné hodiny