MUDr. Marek Baďura

  • Anesteziológ
  • KAIM FNsP ak. L. Dérera Limbová 5, 830 00 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Lucia Borovičková

Anesteziológ
FNsP - ARO Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Kern

Anesteziológ
OAIM FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Taja Mrlíková

Anesteziológ
ŽNsP Šancova 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Terézia Suchá

Anesteziológ
SZP Račianska 153/A, 830 03 Bratislava

Ordinačné hodiny