MUDr. Marcel Brenner

  • Anesteziológ
  • DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Karin Brukkerová

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Dinková

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Tatiana Korbiniová

Anesteziológ
NsP Sv.C a M Antolská 11, 850 07 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Ogibovičová

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny