MUDr. Lucia Vaníková

  • očný lekár
  • FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Monika Gajdošová

očný lekár
FNsP F. D. Roosevelta - očná kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Anna Hazuchová

očný lekár
NsP FDR - očná klinika Nám. Gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Milan Martiník

očný lekár
NsP F.D.Roosevelta - očná kl. nám. Ľ. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jana Melocíková

očný lekár
NsP FDR nám. gen. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny