MUDr. Lucia Ollé

  • Anesteziológ
  • NÚTaRCH - ARO Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Christová

Anesteziológ
FNsP Dérerova - KAIM Limbova 5, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Jakub Hložník

Anesteziológ
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 850 07 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Laginová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Pavlína Papierniková

Anesteziológ
NsP Milosrdní Bratia s.r.o. Nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Ordinačné hodiny