MUDr. Lucia Gabauerová

  • Anesteziológ
  • FNsP - ARO Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Chomová

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Kvetoslava Kvalténiová

Anesteziológ
FN Bratislava Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Katarína Padrtová

Anesteziológ
ŽNsP - OAIM Šancová 110, 832 99 Bratislava

0 km

MUDr. Renáta Toboláková

Anesteziológ
FNsP akad. L. Dérera - OAIM Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny