MUDr. Ľuboš Urban

  • internista
  • SÚSCH Pod krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Baranová

internista
SÚSCCH Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Milan Pavlovič

internista
Slov. postgraduálna akadémia med. Limbová 12, 833 03 Bratislava

0 km

MUDr. Jaroslav Sadloň

internista
LF UK Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Lucia Trenčanská

internista
FN Bratislava Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny