MUDr. Ľubomíra Polóniová

  • Anesteziológ
  • DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Cipková

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Pasiar

Anesteziológ
FN - OAIM Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Hana Uhliariková

Anesteziológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Lýdia Zelinková

Anesteziológ
FNB - pracovisko Ružinov Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ordinačné hodiny