MUDr. Ľubomíra Polóniová

  • Anesteziológ
  • DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eva Christová

Anesteziológ
FNsP Dérerova - KAIM Limbova 5, 833 01 Bratislava

0 km

MUDr. Jakub Hložník

Anesteziológ
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 850 07 Bratislava

0 km

MUDr. Zuzana Laginová

Anesteziológ
NsP Milosrdní bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Mária Trnkusová

Anesteziológ
DFNsP - DKAIM - B Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny