MUDr. Ľubica Snopeková , MUDr. Anton Roth ml.

  • cievna chirurgia
  • Banícka 803/28, 05845 Poprad
  • 052/7125665

Najbližší lekár

28.36 km

MUDr. Bučko , MUDr. Horváth

cievna chirurgia
Banisko 1, 97701 Brezno

30.09 km

MUDr. František Rusňák

cievna chirurgia
NsP Palučanská 25, 031 01 Liptovský Mikuláš

31.9 km

MUDr. Pavol Kováč

cievna chirurgia
NsP J. A. Reimana - chir. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

31.9 km

MUDr. Ján Vaško

cievna chirurgia
NsP J. A. Reimana - chir. odd. Hollého 14, 080 01 Prešov

Ordinačné hodiny
Pondelok: 13:00 - 15:30
Utorok: 13:30 - 15:30
Streda: 13:00 - 15:30
Štvrtok: 13:00 - 15:30
Piatok: 13:00 - 15:30