MUDr. Ľubica Michalová

  • pediater
  • Záchranná a dopravná zdravot. služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Viola Bukovská

pediater
NZZ - PLPDD Líščie údolie 57, Poliklinika, 842 31 Bratislava

0 km

MUDr. Eleonóra Čmelová

pediater
FNsP akad.L.Dérera - odd.klin.genetiky Limbová 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Libuša Lövövá

pediater
Neštátna ambulancia MUDr. Lövövá Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

0 km

MUDr. Edita Tikovičová

pediater
LFUK - I. detská kl. Špitálska 24, 813 72 Bratislava

Ordinačné hodiny