MUDr. Ľubica Kapalová

  • očný lekár
  • Očná amb. Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.08 km

MUDr. Helena Šváčová , CSc.

očný lekár
Horná 60, 97517 Banská Bystrica

0.38 km

MUDr. Jana Melocíková , MUDr. Marianna Belanová

očný lekár
Námestie Ludvíka Svobodu č.4, 97409 Banská Bystrica

0.39 km

MUDr. Eva Gajdošová

očný lekár
NsP F.D.R. - očná kl. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.39 km

MUDr. Beatrix Želonková mokrošová

očný lekár
NZZ - očná amb. ČSA 25, 974 00 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny