MUDr. Ľubica Budajová

  • pediater
  • NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.1 km

MUDr. Martin Dluholucký

pediater
NsP FDR, klinika pre deti a dorast nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Dagmar Kadlečková

pediater
NsP F. D. Roosevelta, DK nám.arm. gen. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Jana Nikolinyová

pediater
FNsP F. D. Roosevelta - detské odd. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Juraj Zbojan

pediater
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 15 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny