MUDr. Ľubica Budajová

  • pediater
  • NZZ Hurbanova 6, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0.1 km

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký

pediater
NsP F.D.R. Klinika pre deti a dorast, 975 17 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Ľubomíra Kvietková

pediater
NZZ Bottova 1, Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Katarína Okáľová

pediater
NsP FDR Nám. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0.1 km

MUDr. Terézia Stančoková

pediater
NsP F. D. Roosevelta nám.Gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny