MUDr. Ľuba Chlupisová

Najbližší lekár

0.22 km

MUDr. Juliana Kuricová

diabetológ
NsP Kuzmányho, 960 89 Zvolen

7.85 km

MUDr. Lucia Bíliková

diabetológ
NsP - diabetolog. amb. Nová nemocnica, 958 14 Partizánske

10.03 km

MUDr. Júlia Krnáčová

diabetológ
NZZ - diabetológia a vnút. lek. nám. J. Francisciho 372, 981 01 Hnúšťa

10.6 km

MUDr. Beáta Ľachová

diabetológ
DIAB s.r.o. - diabetologická amb. Špitálska 1, 048 01 Rožňava

Ordinačné hodiny
Pondelok: 07:30 - 12:30
Utorok: 09:30 - 12:30
Streda: 07:30 - 12:30
Piatok: 07:30 - 12:30