MUDr. Libor Kováč

  • chirurg
  • NsP Roosevelta nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Eugen Bielik

chirurg
NsP FDR nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

Doc. MUDr. Peter Kothaj

chirurg
NsP Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Rastislav Kunda

chirurg
FNsP - chirurgická kl. nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Ladislav Šinkovič

chirurg
Chrurg. klinika NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny