MUDr. Laura Ižoldová

  • internista
  • NsP sv. CaM - odd. funkčnej diag. Antolská 11, 851 07 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Bialončíková

internista
4.int. klinika, NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Pátek

internista
NsP - geriatrické odd. Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Dávid Prokop

internista
NsP Sv. CaM - geriatria Antolská 11, 851 07 Bratislava

0 km

MUDr. Denisa Prokopičová

internista
NsP sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ordinačné hodiny