MUDr. Ladislav Šinkovič

  • chirurg
  • Chrurg. klinika NsP FDR Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Peter Barbeník

chirurg
NsP FDR - neurolog. klinika Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Július Janek

chirurg
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Stanislav Mráz

chirurg
FNsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Peter Winter

chirurg
Chir. klinika NsP F.D.Roosevelta Nám.L.Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny