MUDr. Ladislav Šabo

  • internista
  • FNsP akad. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Miloš Borsuk

internista
FN, 1. interná klinika Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Pavol Ďurkovič

internista
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Otto Hajzok

internista
NsP Milosrdní Bratia s.r.o. nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

0 km

MUDr. Viera Kosmálová

internista
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Ordinačné hodiny