MUDr. Kvetoslava Slebodníková

  • urológ
  • DFNsP - urológia Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Karol Červenčík

urológ
NÚTaRCH Krajinská 91-101, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Timko Drakul

urológ
NOÚ Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Miškolci

urológ
SZP, a.s. Račianska 153/A, 833 05 Bratislava

0 km

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš

urológ
UKLF UK, FNsP Dérera Limbová 5, 833 05 Bratislava

Ordinačné hodiny