MUDr. Kristína Zúbeková

  • Anesteziológ
  • FNsP Roosevelta nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Anna Božoňová

Anesteziológ
NsP FDR - OAIM nám. L. Svobodu, 974 00 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Jana Gulasová

Anesteziológ
NsP FDR Gen.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Valér Kvartek

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta nám. L. Svobodu, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Tomáš Sýkora

Anesteziológ
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny