MUDr. Katarína Žilinčanová

  • Anesteziológ
  • DFNsP - OAIM Limbová 1, 833 40 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Zuzana Berkyová

Anesteziológ
DFNsP - ARO Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Ján Kadlec

Anesteziológ
NÚTaRCH Krajinská 91, 825 56 Bratislava

0 km

MUDr. Branislav Mislovič

Anesteziológ
DFNsP - odd. detsk. kardiochirurgie Limbová 1, 833 40 Bratislava

0 km

MUDr. Kamila Zemanovská

Anesteziológ
DFNsP Limbová 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny