MUDr. Katarína Valachová

  • Anesteziológ
  • NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Helena Brousilová

Anesteziológ
FN Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

0 km

MUDr. Ivana Čarnogurská

Anesteziológ
FNsP Ak. L. Dérera Limbova 5, 833 05 Bratislava

0 km

MUDr. Martin Griger

Anesteziológ
FN Ružinovská 6, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Jozef Köppl

Anesteziológ
DFNsP Limbova 1, 833 40 Bratislava

Ordinačné hodiny