MUDr. Katarína Uhrová

  • Anesteziológ
  • NsP Milosrdní bratia nám. SNP 10, 814 65 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Katarína Cipková

Anesteziológ
FN Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Vlastimil Michálek

Anesteziológ
Záchranná a dopr. zdravotnícka služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

0 km

MUDr. Milan Pasiar

Anesteziológ
FN - OAIM Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

0 km

MUDr. Marián Uherko

Anesteziológ
Záchranná a dopravná zdravot.služba Pionierska 6, 833 41 Bratislava

Ordinačné hodiny