MUDr. Katarína Tomašuková

  • otorinolaryngológ (ORL)
  • ORL klinika s.r.o. nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Ján Bilkovič

otorinolaryngológ (ORL)
NsP F. D. Roosevelta Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Silvia Frühwaldová

otorinolaryngológ (ORL)
FNsP F. D. Roosevelta - ORL odd. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Patrícia Kmeťová

otorinolaryngológ (ORL)
NsP F.D.R. - ORL odd. Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

0 km

MUDr. Oľga Tomlyová

otorinolaryngológ (ORL)
Otorinolaryneol.ambulancia, NZZ Bottova 1, 974 00 Banská Bystrica

Ordinačné hodiny