MUDr. Katarína Kožíková

  • internista
  • FNsP ak. L. Dérera, KIGM Limbová 5, 831 05 Bratislava

Najbližší lekár

0 km

MUDr. Branislav Bystrický

internista
NOÚ - interné odd. Klenová 1, 833 10 Bratislava

0 km

MUDr. Peter Lederer

internista
SÚSCH Pod Krásnou Hôrkou 1, 833 48 Bratislava

0 km

MUDr. Eva Mináriková

internista
NOÚ Klenova 1, 833 10 Bratislava

0 km

Doc. MUDr. Ján Podoba

internista
SPAM Limbová 12, 833 03 Bratislava

Ordinačné hodiny